Gerealiseerde projecten

projectmanagementinno_FenS

 • anderhalvelijnszorg Friesland (huidige opdracht)
 • opzetten Doktersdiensten; kwartiermaker
 • projectleider gebiedsgerichte zorg voor een regio in Friesland
 • implementeren LSP bij huisartsenpraktijken en apotheekhoudende huisartsenpraktijken in Friesland
 • decentralisatie ICT en telefonie bij Dokterswacht Friesland
 • opzetten Revalidatie Friesland Arbeid; lid van kerngroep en verantwoordelijk voor operationele opzet Revalidatie Friesland Arbeid vanuit locatie Leeuwarden en Heerenveen (Abe Lenstra Boulevard)
 • projectleider organisatieverandering bij Revalidatie Friesland locatie Leeuwarden

 

management

 • manager Doktersdiensten, opzetten bedrijfsvoering en team Doktersdiensten, leidinggevende van praktijkmanagers, opstarten zorgvernieuwingsprojecten
 • hoofd bedrijfsvoering Dokterswacht Friesland, waarnemend directeur
 • manager operations Dokterswacht Friesland; aansturen operationele deel Dokterswacht en een deel van de staf
 • afdelingshoofd paramedische functies Revalidatie Friesland
 • hoofd ergotherapie Revalidatie Friesland

 

overig

 • verantwoordelijk voor het weer in huis halen van de gehele huisarsen-diensten planning van Dokterswacht Friesland
 • lid kwaliteitscommissie Dokterswacht Friesland
 • verantwoordelijk voor alle detacheringen van Revalidatie Friesland naar de verschillende ziekenhuizen.
 • lid stuurgroep kwaliteit Revalidatie Friesland Arbeid
 • ergotherapeut, opzetten van groepsbehandelingen voor mensen met Bechterew, reumatoïde artritis. Algemene revalidatie met als specialismen: arbeid, chronische pijnproblematiek en hersenletsel.