Werkwijze

Visie op innovatie

Ik zie innovaties als bouwwerken die met elkaar ontworpen en gebouwd moeten worden. Alle deelnemers hebben puzzelstukjes voor het juiste ontwerp.

In de eerste periode moet gewerkt worden aan een goed fundament. Hierbij zoek ik naar de volgende zaken:

  • strategie en beweging; wat is de strategie van de organisatie(s) en waar zit de beweging?
  • klanten en betekenisgeving; wat willen we voor de klanten, patiënten bereiken, hoe moet het eruit zien, welke waarde willen we creëren?
  • keuzes en investeringen; waar starten we mee, wat kan eventueel later opgepakt worden, welke investeringen willen en kunnen we doen?

Wanneer het fundament is gelegd kan gewerkt worden aan de vormgeving van het gebouw met de volgende aspecten:

  • samenwerking en partners; voor innovatie is vaak samenwerking binnen en buiten de organisatie nodig. De juiste mix van aandacht voor de eigen organisatie en aandacht voor samenwerking met anderen of oriëntatie op vergelijkbare ontwikkelingen elders is bij innovatie van groot belang
  • organisatie en cultuur; innovaties zullen na een eerste projectperiode in de staande organisatie verder opgepakt moeten worden. Samenwerking in een vroeg stadium met de staande organisatie bevorderd dit proces. Hierbij is het vormen van een positieve cultuur op het gebeid van vernieuwing een onderdeel van het hele proces
  • resultaten en tempo; de bouw wordt meestal in fases opgeleverd; tussentijdse resultaten zijn voor iedereen belangrijk. Soms zal er tempo moeten worden gemaakt om de resultaten te behalen.

Kenmerkend aan mijn werkwijze:

Doelgerichtheid, pro-actief denken en handelen, draagvlak creëren, tempo maken  en organisatiekracht zijn kenmerkend voor mijn aanpak.  Mijn insteek is ook praktisch, het moet werken.

Ik ben een onafhankelijk denker waardoor ik makkelijk verschillende stakeholders bij elkaar kan brengen. Hierbij ben ik altijd op zoek naar overeenkomsten en mogelijkheden en alert op verschillen.

Ik ga uit van de eigen verantwoordelijkheid van de projectleden/teamleden en zal dit zoveel mogelijk stimuleren.  Dit zorgt voor eigenaarschap van het vernieuwingsproces voor zowel voorlopers als volgers.

Innoveren doe je voor een deel al doende. Na een eerste voorbereidende fase en uitwerking van de vernieuwing is het goed om dit aan te vullen met praktische ervaringen. Proefdraaien of het starten met een pilot horen mijns inziens onderdeel te zijn van het ontwikkelproces om concepten en praktijk bij elkaar te brengen en te versterken.